Vi har været involveret i nogle af landets største migreringsprojekter for både offentlige organisationer og private virksomheder. Projekterne har varieret, fra mindre migreringer med 50 brugere til større og langvarige projekter med op til 12.000 brugere. Vi har udført migreringsprojekter i både indland og udland.

Disse projekter har derfor typisk været:

 • Migrering af IBM Notes/Domino miljø til MS Exchange eller Office365
 • Migrering af MS Exchange miljø til IBM Notes/Domino.
 • Opsplitning af IBM Notes/Domino miljø i forbindelse med frasalg af virksomhed.
 • Sammenlægning af IBM Notes/Domino miljøer ved køb af virksomhed.
 • Migration af data fra Notes applikationer til SQL, ODBC, XML

 

Vi udvikler løbende på vores migrerings- og konsolideringsværktøjer til migrationsprocessen, og samarbejder med flere større partnere omkring migreringer.Vi kan hjælpe jer med at vælge de rigtige værktøjer og få jeres migration til at blive en success. Se nærmere omkring de enkelte ydelser herunder

Foranalyse og klargøringDenne scanning er den indledende scanning af IBM Notes/Domino-miljøet, som giver os et overblik over brugere og fællespostkasser.Scanning foretages på alle eller udvalgte databaser på en IBM Domino-server for at undersøge, om der er aktivitet i databaserne, men også hvilke brugere som er aktive.Private views migreres ikke, da migreringsprogrammer ikke kan læse dem. Derfor bør de identificeres – i hvert fald, så brugerne kan informeres omkring det.

For at få et overblik over mængden af e-mails i en migreringssituation, har vi udviklet Mail Size Scan (MSS).

Denne applikation kan benyttes selvstændigt eller som en del af Migration & Consolidation Suite (MCS).


Vores User Activity Scanner (UAS) scanner om brugeren har haft aktivitet i databaser inden for et bestemt tidsinterval, fx de sidste 3 måneder i jeres mailbokse og IBM Notes databaser.Gennem de sidste 10 år har vi gennemført en række migrerings- og transitionsprojekter for vores kunder. Vores typiske migreringsprojekter er Notes->Notes, Notes-Exchange og Exchange->Notes.Gennem de sidste 10 år har vi gennemført en lang række migreringsprojekter for vores kunder. Vores typiske migreringsprojekter er Notes->Notes og Notes->Exchange.

Prod_portal-easy

Designscanning af IBM Notes applikationer for at finde hardcodede servernavne, stier eller afhængigheder til mailsystemet eller andre applikationer.

Migration

Værktøjer til migrering af IBM Notes applikationer.

Prod_export-easy_migrationtools

Vi kan benytte følgende software til migreringer, alt efter hvilken type migrering der skal foretages.

Prod_export-easy_appmigrering

Vi har været involveret i projekter, hvor Notes applikationer enten er blevet webenabled (HTML, Xpages), eller hvor data er blevet eksporteret til MS SQL (for at blive benyttet i fx MS SharePoint).

Konsolidering og nedlukning

Prod_portal-easy

Hvad enten om I vælger at selv have en on-premise arkiv server, eller vælger at få lagt jeres IBM Domino applikationer eller mailfiler tilgængelig via en hostet domino service, har vi løsningen der kan hjælpe jer med at styre IBM Domino miljøet fremadrettet, indtil I kan lukke miljøet endeligt ned.

 

I disse projekter har vi primært arbejdet med

 • Sparring i forbindelse med optimal migrering.
 • Projektrådgivning (”djævelens advokat”).
 • Projektplanlægning og projektledelse
 • Programmering af diverse systemadministratorværktøjer til optimering af migrering.
 • Migreringsplanlægning.
 • Udarbejdelse af brugervejledninger/guides.
 • Pilottest.
 • Opsætning af coexistence mellem platforme.
 • Migrering af brugere.
 • Migrering af Notes applikationer og data fx til MS SharePoint/MS SQL.
 • Udvikling af web-frontend til Notes applikationer/drift af Domino hospice.
 • Konsolidering og oprydning efter migreringen.