Vi har været involveret i projekter, hvor Notes applikationer enten er blevet webenabled (HTML, Xpages), eller hvor data er blevet eksporteret til MS SQL (for at blive benyttet i fx MS SharePoint).

Der startes altid ud med at få et overblik over Notes-databaserne, så man ved, hvilke som er aktive, og hvilke som er inaktive (og blot kan overføres til arkiv). Det kræver som regel nogle scanninger eller activity logs for at kunne identificere de aktive applikationer, hvis der er mange, og overblikket mangler. Scanningerne har vi værktøjer til.

Når applikationerne er identificeret, skal man have fundet ud af, hvad der skal ske med dem, fx:

  • Beholde dem i IBM Notes/Domino og tilgå dem med en IBM Notes klient.
  • Beholde dem i IBM Notes/Domino og tilgå dem med Notes browser plugin (kræver nærmere test og en Notes v. 9x).
  • Beholde dem i IBM Notes/Domino, men udvikle en web-frontend og tilgå dem med en browser.
  • Finde standard applikation på anden platform til erstatning (evt. en cloud-løsning).
  • Migrere applikation og data til MS SharePoint/MS .NET/MS SQL.

Vi kan hjælpe gennem hele processen.

Identifikation af aktive applikationer

Via Database Activity Scanner (DAS) i Migration & Consolidation Suite (MCS), har vi mulighed for at få identificeret aktive applikationer (og inaktive applikationer).
Det er vigtigt for at få klarlagt, om en given Notes-applikation benyttes eller ej, hvis systemejer ikke kendes længere, eller Administratorer ikke ved, om brugerne benytter den.

Activity Logging i IBM Domino kan også benyttes til at identificere applikationer, men vi scanner via C-API’et i Domino for at få en hurtigere scanning bagud i tid.

Identifikation af appliktioner med mail-funktionalitet
Med vores Applikation Design Scanner (ADS) har vi mulighed for at scanne efter ”tokens”/tekststrenge i Notes applikationernes design fx @MailSend, ”.send” eller andet kode. Dette benyttes for at finde applikationer, som har en eller anden form for mailintegration.
Resultatet af scanningen vises i en database, hvor scanningen har markereret de applikationer, som der skal kigges nærmere på.
Webenable applikationer
Dette er ofte en nem og relativ billig måde, hvor der udvikles en web-frontend til en traditionel Notes applikation, så denne kan benyttes på web. Det kan både gøres, hvor databasen bliver en ”read-only”, hvor man ikke tillader nye dokumenter at blive oprettet, eller hvor data kan oprettes.
Dataeksport af Notes applikationer
Skal applikationen kodes om i fx MS SharePoint, eller der skal laves en .NET løsning, så vil data ofte skulle eksporteres ud af Notes-databasen.
Vi har et egenudviklet værktøj ”Export.Easy”, som vi kan benytte til at foretage designscanninger, hvor forms, subforms, felter, views og kolonner udtrækkes.
Disse informationer behandles manuelt, fx ved at felter forsynes med labels.

I databasen oprettes en Datasource, og man bestemmer hvilken dokumenttype (via form), som skal eksporteres ud og foretager en ”mapping” fra Notes felter til felter i en SQL-tabel. Er tabellen ikke oprettet i MS SQL endnu, kan databasen desuden generere en SQL query, således at tabellen kan oprettes ud fra felterne i Notes.

Når data er mappet, kan data meget nemt overføres, og man kan lave løbende justering med nye felter.

Attachment håndteres ved at disse udtrækkes af Notes databasen og placeres i en folderstruktur i Windows, således at disse senere kan ”parres” med records i MS SQL, hvis man senere vil hente attachments ind.

Håndtering af richtekst felter er pt. under udabejdelse. I nuværende version kan tekst eksporteres ud, men ikke selve formatteringen af teksten. Der arbejdes på dette.

Udvikling af applikationer i MS SharePoint/.NET
Skal Notes-applikationen udvikles i MS SharePoint eller i .NET, har vi også mulighed for at give et bud på dette.

Dog anbefaler vi aldrig en 1-1 migrering af applikationer mht. logik/design, da arbejdsgangen kan være ændret, siden Notes-applikationen blev lavet.

Vi anbefaler derfor altid at ”applikationsejer” og ”superbrugere” interviewes før en applikationsmigrering for at sikre at:

  • Ekstra ønsker til den nye applikation indsamles.
  • Arbejdsgangen ikke er ændret (eller ønskes ændret).
  • Få information om ulemper/fordele ved nuværende Notes applikation.