Gennem de sidste 10 år har vi gennemført en række migrerings- og transitionsprojekter for vores kunder. Vores typiske migreringsprojekter er Notes->Notes, Notes-Exchange og Exchange->Notes.

Vi har flere gange været involveret i migreringsprojekter hos vores kunder, som har købt en anden virksomhed eller solgt hele eller dele af deres egen virksomhed.

Disse projekter har derfor typisk været:

 • Migrering af MS Exchange miljø til IBM Notes/Domino.
 • Opsplitning af IBM Notes/Domino miljø i forbindelse med frasalg af virksomhed.
 • Sammenlægning af IBM Notes/Domino miljøer ved køb af virksomhed.
 • Migrering af IBM Notes/Domino miljø til MS Exchange.

 

I disse projekter har vi primært arbejdet med:

 • Sparring i forbindelse med optimal migrering.
 • Projektplanlægning.
 • Programmering af diverse systemadministratorværktøjer til optimering af migrering.
 • Udarbejdelse af brugervejledninger/guides.
 • Migrering af brugere.
 • Migrering af IBM Domino servere.
 • Konsolidering af IBM Domino servere.