Admin.Easy® System Administrator Tools dækker over en række selvstændige hjælpedatabaser som kan være til stor hjælp for en Notes/Domino systemadministrator.

 

Admin.Easy® ACL Manager har til formål at scanne samtlige databaser og templates på en server. Resultatet af scanningen kan benyttes til at forbedre sikkerheden i adgangen til databaser. Den enkelte systemadministrator får et godt værktøj til at gennemse access control list uden at skulle ind i hver enkelt database.

Scanning af ACL lister I databasen opsættes hvor tit scanningen skal foretages. Når scanningen sker vil der blive oprettet et log dokument for hver eneste Access Control List entry i hver eneste database på serveren.

Log dokumentet indeholder oplysninger om databasen samt hvilke rettigheder det pågældende ACL entry har. Der er link direkte til gruppen/personen i Domino Directory.

Nederst i log-dokumentet vises den komplette Access Control list for databasen. Ved at dobbeltklikke på dokumenterne kan ACL entries i samme database åbnes.

Databasen indeholder en stor mængde oversigter over ACL entries i databaser og templates.

Rettelse af ACL lister Der findes i databasen en række værktøjer til at rette i en databases Access Control List ud fra oversigterne. Det er muligt at:   Ændre navnet på et entry.   Fjerne et entry fra ACL.   Sætte et entry som Administrationsserver.   Tilføje et nyt entry.   Ændre adgangsniveauet for et entry. Selve rettelsen af ACL entries sker altid på fra en brugervenlig wizard.

Udover de almindelige rettelser af Access Control Lists har databasen et værktøj til oprydning af personnavne i en Access Control List. Det virker ved at man markerer et antal personer i en Access Control List, hvorefter følgende udføres automatisk:   Personnavne hentes.   Personnavne indsættes i en ny/eksisterende gruppe.   Gruppen indsættes i Access Control List med den ønskede adgang.   Personerne slettes i Access Control List.